Svinjska mast


Svinjska mast

Svinjska mast se nekada svakodnevno koristila i kao namirnica i lijek. Danas je gotovo zanemarena, no mnogi moderni kuhari nanovo prepoznaju njene kvalitete i prednosti te je favoriziraju u odnosu na ostale masti i ulja za kuhanje.